kktservice.com=> วิธีชำระเงิน

วิธีชำระเงิน ช่องทางที่ 1

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร - กสิกรไทยชื่อบัญชี : สำราญ มหาวัน

เลขที่บัญชี : 434-2-93767-0

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

หากท่านได้ทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว

ให้ท่านแจ้งการชำระเงิน โทร : 081-366-6471
Line ID : sumranp4
วิธีชำระเงิน ช่องทางที่ 2

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร - กสิกรไทยชื่อบัญชี : หจก เคเคทีเซอร์วิส

เลขที่บัญชี : 434-2-59092-1

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

หากท่านได้ทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว

ให้ท่านแจ้งการชำระเงิน โทร : 081-366-6471
Line ID : sumranp4